Varroa, de eeuwige boosdoener ?!

Varroa de eeuwige boosdoener !

Jaarlijkse bijeenkomst  

Het laatste weekend van Januari was het opnieuw het jaarlijkse bijensymposium aan de universiteit van Gent. Imkers vanuit heel Vlaanderen werden uitgenodigd om samen op deze dag nieuwe ideeën op te doen en in groep te bezinnen. Dergelijke studiedagen blijven belangrijke in de agenda van de imker. Het is een dag waarop we samen met experts zoeken naar een mogelijke oplossing voor de huidige bijenproblematiek, voornamelijk dan de grote wintersterfte van bijenvolken veroorzaakt door de varroamijt. 

Wie is de schuldige ? 

Er wordt altijd meteen van uitgegaan dat deze spinachtige mijt dé oorzaak was van zowat alle kwaad van onze bijenvolken. Moeten we dit in twijfel trekken ? Of moet men gewoon de wetenschap volgen? In elk geval is het duidelijk dat alle problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot bijensterfte, te maken hebben met de infectiegraad van varroa-mijten op onze volkeren. Door de wond van de beet van de mijt op de bijen, ontstaat een immense overdracht van bacteriën en virussen, vaak van onbekende aard, waardoor ze de dag van vandaag moeilijk uit te schakelen zijn door het natuurlijk afweersysteem van de bijen. 

Genetica als oplossing

De oplossing voor de hele varroa-problematiek moeten we vinden in de genetische overdracht van de bijen. Tot op heden zijn onderzoekers volop aan de slag met het selecteren van bijenvolken op intensief poetsgedrag. Deze volkeren hebben in hun genen een eigenschap die er voor zorgt dat ze fysiek de mijten beschadigen of vernietigen door zichzelf intensief te poetsen en geïnfecteerde poppen uit hun cellen te verwijderen. Op die manier organiseert het bijenvolk een actief offensief naar de mijten toe. Indien we deze eigenschappen kunnen detecteren en overdragen naar andere volkeren zal dat leiden in wat men noemt: varroa-resistente bijenvolken. En dit zou uiteindelijk wel eens het einde kunnen gaan betekenen van 35 jaar varroa-invasie !